FAQ

Staat je vraag hier niet bij? Stel ze ons !
Est-ce que vous ne trouvez pas la réponse sur votre question? Posez-la !
Don’t you find your question? Ask us !

info@type-association.org

Jung & Type

Het werk van moeder en dochter Katherine Briggs & Isabel Myers startte eigenlijk in de jaren 20. Moeder Briggs was uitermate geïnteresseerd in hoe mensen van nature functioneren. Zij observeerde veel en kwam ook in aanraking met het werk van de Zwitserse psychoanalyst Carl Jung, die de theorie van de persoonlijkheidstypen onderzocht. In 1923 werd zijn theorie gepubliceerd in het boek ‘Psychologische Typen’. Toen Katharine dit boek las, merkte ze een grote gelijkenis met haar eigen werk op. Samen met haar dochter, Isabel Myers, werkte zij hierop verder.

In de jaren 40 ontwikkelde uiteindelijk Isabel een vragenlijst, de Myers-Briggs Type Indicator® gebaseerd op de theorie van Jung en de observaties van haar moeder. Ze wou mensen helpen beter inzicht te krijgen in hun eigen handelen. Isabel Myers heeft meer dan 20 jaar nodig gehad om de indicator volledig te ontwikkelen. Vandaag is de methodiek uitgegroeid tot het meest gebruikte instrument voor zelfkennis en ontwikkeling. Het is in verschillende talen vertaald en wordt gebruikt om mensen te helpen in hun carrière, in teambuilingsessies, communicatietrainingen, leadership development etc..

Ondertussen zijn andere mensen geïnspireerd geraakt door Jung en zijn typetheorie en zijn diverse andere instrumenten ontstaan, die elk in hun specifieke gebied mensen inzichten geven in hun functioneren.
Insigths Discovery, Type Dynamics Indicator, Jungian Type Index zijn hier de meest bekende.

Wist  Carl Jung van het bestaan van de MBTI® af?

In de jaren 20 en 30 hielden Katharine Briggs en Jung er een vrij intensieve correspondentie op na over zijn type theorie. Toen hij in 1937 in Yale een lezing hield, was ook Katharine aanwezig. Helaas was de MBTI® toen nog niet ontwikkeld.

In 1950 nam Isabel de fakkel over. Zij wou op haar reis in Europa hem graag ontmoeten, maar omdat Jung op dat moment ziek was, is het er niet van gekomen. Zij heeft hem toen wel de “vorm C”  toegestuurd, waar hij ongelooflijk mee in de wolken was, dus ja, het wist van het bestaan van de MBTI®.
In het boek “Katharine and Isabel: Mother’s Light, Daughter’s Journey van Saunders, is zelfs een brief van Jung aan hen gepubliceerd. Mocht hij vandaag zien wat er met zijn theorie gebeurd, zou hij wellicht heel verwonderd zijn over al die toepassingen.

Wat was Jung zijn type?

Jung heeft nooit zijn type echt geuit, hij liet mensen erom raden door omschrijvingen van zichzelf te geven. Hij gaf aan een “denkend introvert” te zijn en dat hij eerder op zijn “intuïtie” vertrouwde. Zijn omgeving zag hem ook als chaotisch en spontaan. Alles samen zouden we dus een vermoeden kunnen krijgen dat INTP zijn voorkeurstype was. Maar wie zijn wij om daarover te beslissen…. Overigens, er wordt beweerd dat ook Einstein een INTP type zou geweest zijn.

Wat is het verschil tussen al die methodieken die de TAB ondersteund?

Alle methodieken die de Type Association Benelux ondersteund, zijn gebaseerd op de typetheorie van Jung. MBTI® is het oudste en tot hiertoe meest onderzochte instrument van de reeks. De overige instrumenten zijn allen ontstaan vanuit andere behoeften en invalshoeken en zorgen ervoor dat mensen inzichten aangereikt krijgen in hun manier van zijn, in hun handelen en in hun ontwikkeling.

Waarom is de MBTI® geen test?

Eigenschappen van een test:

 1. Een test meet
 2. Een test geeft een waardenoordeel als “goed-slecht”, “hoog-laag”.
 3. Een pschologische test vertelt iets over jouw karaktertrekken of eigenschappen en met name hoe die zich verhouden tegenover gelijkaardige karaktertrekken bij andere mensen. Je wordt hier dus vergeleken met anderen.

Eigenschappen van de MBTI® :

 1. De MBTI® ordent
 2. Geen enkel type is beter dan het andere, alle typen zijn gelijkwaardig
 3. De MBTI® vertelt iets over jouw aangeboren voorkeuren van functioneren. (zoals links-of rechtshandig zijn ook een aangeboren voorkeur is). Voorkeuren zijn geen competenties of eigenschappen. Een vergelijking met anderen gaat dus niet op.
 4. Deze laatste eigenschappen gelden ook voor MTR-i, JTI, Insights en TDI  en zijn bijgevolg eveneens géén testen !

Wanneer zet je type-gerelateerde instrumenten in?

De typetheorie van Jung is vooral nuttig om inzicht te krijgen in jouw “gewone” manier van functioneren, ook wel jouw “comfort zone” genoemd. Van hieruit kun je dan kijken waar jouw “effort zone” voor verdieping en verdere ontwikkeling kan zorgen. Met andere woorden, de methodiek wordt vooral ingezet voor zelfkennis en ontwikkeling.

Thema’s binnen workshops:

 • (Personal) coaching
 • Teambuilding
 • Communicatie
 • Conflict
 • Leiderschap
 • Verandering
 • Innovatie
 • Verkoop
 • Time Management
 • ….

Verandert mijn type als ik de vragenlijst nogmaals invul?

Er kan een verschil zijn en wel om 1 van volgende redenen:

 • De 1e keer dat je het instrument invulde, heb je teveel gedacht hoe je wil of moet zijn vanuit de maatschappij, je organisatie, je partner,…. Na de feedback van jouw type-trainer heb je vervolgens jouw best passende type ontdekt. Als je een 2e keer het instrument invult, kan het zijn dat er nu jouw best passende type uit komt.
 • De 1e keer dat je het instrument invulde, was je in een bepaalde levensfase waarbij je eerder twijfelfde over jouw best passende type en maar moeilijk -of niet- een keuze kon maken. De 2e keer dat je het instrument invult, is die fase voorbij en zijn zaken veel helderder waardoor je gemakkelijker tot een keuze komt. Uiteraard kan het ook het omgekeerde geval zijn…

Word ik met een bepaald type geboren en blijft dat zo voor de rest van mijn leven?

Je type verandert in principe niet, tenzij er iets zeer traumatisch zou gebeuren. MAAR ! binnen jouw type is er zeer veel ontwikkeling waardoor op bepaalde momenten andere voorkeuren de bovenhand lijken te nemen en het misschien lijkt dat je veranderd bent van type.
Een vergelijking en een voorbeeld:

 • Je wordt als linkshandige baby geboren. Op dat moment kun je nog niet schrijven, het is pas na veel oefenen en verder ontwikkelen van jouw aangeboren voorkeur dat je in volle vertrouwen je linkerhand leert gebruiken en leert schrijven. De omgeving leert je wel heel snel dat heel veel materiaal gericht is op rechtshandigen. Dus gaandeweg leer je ook om bepaalde dingen met je rechterhand te doen, zoals bijvoorbeeld de computermuis bedienen. Maar als je iets nieuw leert, of je op je best wil voelen, vertrouw je op je linkerhand.
 •  Je hebt een bepaalde typevoorkeur en gaandeweg leer je ook stukjes van je tegenpool te gebruiken, met name op het werk. Op een bepaald moment heb je zoveel geleerd om op een bepaalde manier te functioneren dat het niet meer helder is wat nu jouw aangeboren voorkeur is.

Kies ik het beste een job in lijn met mijn type-voorkeuren?

Jouw type voorkeuren weerspiegelen eigenlijk hoe jij op jouw gewone manier fucntioneert, wat jouw “comfort zone” is. Het voordeel van in je comfort zone te werken, is dat je dan op je best bent, het is eerder een automatisme en je hoeft niet na denken, het is “comfortabel”. Het nadeel echter van alleen maar in je comfort zone te werken, is dat je blijft stilstaan, je ontwikkelt niet meer, je mist de uitdaging. Die zul je vinden in je “effort zone”. Het nadeel echter van alleen maar in je effort zone te werken, is dat dit zeer vermoeiend en stresserend kan zijn. Stretchen is okay, zolang je ook maar weer terug in balans kunt komen.

Als je dus een job kiest in lijn met je voorkeuren, zal dit weinig energie vragen, maar naar ontwikkeling toe, mis je misschien wel een en ander. Als een job kiest die niet in lijn ligt met je type-voorkeuren, heb je heel wat uitdaging, het kost meer energie, maar je kunt het wel. Vraag is: “wat heb je ervoor over?” En zolang je weer in evenwicht kunt komen, hoef je helemaal geen job te vinden in lijn met je type !

Wat zijn de meest voorkomende combinaties in een (huwelijks)relatie?

Volgens Isabel Myers in haar boek “Gifts Differing” hebben koppels 2 tot 3 letters gemeen. Slechts 4% is elkaars volledige tegenpool en zo’n 9% heeft alles gemeen. Voorts geeft ze aan dat vooral de Thinking en Feeling voorkeuren voor de meeste uitdaging (lees: moeilijkheden) zorgen. Maar ze doet geen uitspraak of die andere relaties langer stand houden.